Ein enklare kvardag for barn og unge

ViMo inviterer til webinar 27. august kl 13-14 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

Jed Baker mener det er noen nøkkelkompenter som er viktig for å lage en forebyggende plan på aktuelle problemstillinger, både på skolen og hjemme. 


Hovedoverskriftene i webinaret er:

  • endre triggere
  • lære inn nye ferdigheter
  • forsterke fram ny ferdighet

På webinaret vil Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord gå nærmere inn på

hovedkompentene i planen og illustrere bruken gjennom et case.
Det er gratis å delta og webinaret er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.


For spørsmål kan du ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo: e-post: oyvind.grimsgaard@vimo.no, tlf: 97672914.ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. ViMo bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.


Du kan lese mer om ViMo her og registrere deg for en 30 dagersgratis prøveperiode: www.vimo.no

Siv Marie Øyjord jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna sosionom og har ein mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. I tillegg har ho ei vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2011, og har før det erfaring frå bustad og skule med barn og unge med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.Ingeborg Marie Halvorsen jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna vernepleiar, og har ein vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2001, og har før det arbeida som miljøterapeut og avdelingsleiar i ein bustad for unge mennesker med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.


Kontakt oss:

post@vimo.noEin enklare kvardag for barn og unge

ViMo inviterer til webinar 27. august kl 13-14 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

Jed Baker mener det er noen nøkkelkompenter som er viktig for å lage en forebyggende plan på aktuelle problemstillinger, både på skolen og hjemme. 


Hovedoverskriftene i webinaret er:

  • endre triggere
  • lære inn nye ferdigheter
  • forsterke fram ny ferdighet

På webinaret vil Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord gå nærmere inn på

hovedkompentene i planen og illustrere bruken gjennom et case.
Det er gratis å delta og webinaret er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.


For spørsmål kan du ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo: e-post: oyvind.grimsgaard@vimo.no, tlf: 97672914.ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. ViMo bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.


Du kan lese mer om ViMo her og registrere deg for en 30 dagersgratis prøveperiode: www.vimo.no

Siv Marie Øyjord jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna sosionom og har ein mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. I tillegg har ho ei vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2011, og har før det erfaring frå bustad og skule med barn og unge med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.Ingeborg Marie Halvorsen jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna vernepleiar, og har ein vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2001, og har før det arbeida som miljøterapeut og avdelingsleiar i ein bustad for unge mennesker med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.


Kontakt oss:

post@vimo.no