Ein enklare kvardag for barn og unge

ViMo webinar

ViMo inviterer til gratis webinar 2. desember kl 11 - 13 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

ViMo er et digitalt verktøy som skal lette tilgangen til og gjennomføringen av sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring.


Tema for webinaret er sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.


Målet er at vi gjennom webinaret skal bli godt kjent med verktøyet ViMo slik at det styrker skoler, foreldre, PPT kontorer og andre helsepersonell til å:


  • Kartlegge sosiale ferdigheter
  • Analysere mijøfaktorer/sosiale ferdigheter
  • Få innsikt i metodikk
  • Opplæring/øving i ulike innlæringsteknikker

Siv og Ingeborg vil gå igjennom metoden, innlæringsteknikkene og funksjonene i ViMo og vise hvordan det kan brukes gjennom et case.


Det er gratis å delta og det er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.


På ViMo kan du registrere deg for 30 dagers gratis prøveperiode. Skulle prøveperioden din ha utgått før webinaret kan du ta kontakt med oss for å få forlenget perioden.


Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo via oyvind.grimsgaard@vimo.no / 97672914.


ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. ViMo bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.


Du kan lese mer om ViMo her og registrere deg for en 30 dagersgratis prøveperiode: www.vimo.no

Siv Marie Øyjord jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna sosionom og har ein mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. I tillegg har ho ei vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2011, og har før det erfaring frå bustad og skule med barn og unge med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.Ingeborg Marie Halvorsen jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna vernepleiar, og har ein vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2001, og har før det arbeida som miljøterapeut og avdelingsleiar i ein bustad for unge mennesker med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.


Kontakt oss:

post@vimo.noEin enklare kvardag for barn og unge

ViMo webinar

ViMo inviterer til gratis webinar 2. desember kl 11 - 13 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

ViMo er et digitalt verktøy som skal lette tilgangen til og gjennomføringen av sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring.


Tema for webinaret er sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.


Målet er at vi gjennom webinaret skal bli godt kjent med verktøyet ViMo slik at det styrker skoler, foreldre, PPT kontorer og andre helsepersonell til å:


  • Kartlegge sosiale ferdigheter
  • Analysere mijøfaktorer/sosiale ferdigheter
  • Få innsikt i metodikk
  • Opplæring/øving i ulike innlæringsteknikker

Siv og Ingeborg vil gå igjennom metoden, innlæringsteknikkene og funksjonene i ViMo og vise hvordan det kan brukes gjennom et case.


Det er gratis å delta og det er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.


På ViMo kan du registrere deg for 30 dagers gratis prøveperiode. Skulle prøveperioden din ha utgått før webinaret kan du ta kontakt med oss for å få forlenget perioden.


Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo via oyvind.grimsgaard@vimo.no / 97672914.


ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. ViMo bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.


Du kan lese mer om ViMo her og registrere deg for en 30 dagersgratis prøveperiode: www.vimo.no

Siv Marie Øyjord jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna sosionom og har ein mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. I tillegg har ho ei vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2011, og har før det erfaring frå bustad og skule med barn og unge med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.Ingeborg Marie Halvorsen jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna vernepleiar, og har ein vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2001, og har før det arbeida som miljøterapeut og avdelingsleiar i ein bustad for unge mennesker med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.


Kontakt oss:

post@vimo.no