Ein enklare kvardag for barn og unge

«Først må du forstå meg, så kan du hjelpe meg.»

ViMo inviterer til webinar 23. april kl 13-14 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

Webinaret vil fokusere på miljøtilrettelegging og innlæring av ferdigheter, og hvordan dette kan bli satt inn i en plan.

«Jeg begynner ikke på oppgaven du gav meg, og jeg gjør ikke det som du sier. Jeg spør deg ikke om hjelp til å få til det som er vanskelig, MEN jeg vil lære..»


«Jeg sitter kanskje inne i friminuttet, og jeg tar ingen initiativ mot andre, men jeg vil gjerne leke sammen med andre barn.»Hvordan kan vi forstå det som ligger bak det eleven gjør, eller ikke gjør? Hvordan kan vi løse sammen utfordringene som eleven står i?Det er gratis å delta og webinaret er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.


For spørsmål kan du ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo: e-post: oyvind.grimsgaard@vimo.no, tlf: 97672914.


ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. ViMo bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.


Du kan lese mer om ViMo her og registrere deg for en 30 dagersgratis prøveperiode: www.vimo.no

Siv Marie Øyjord jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna sosionom og har ein mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. I tillegg har ho ei vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2011, og har før det erfaring frå bustad og skule med barn og unge med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.Ingeborg Marie Halvorsen jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna vernepleiar, og har ein vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2001, og har før det arbeida som miljøterapeut og avdelingsleiar i ein bustad for unge mennesker med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.


Kontakt oss:

post@vimo.noEin enklare kvardag for barn og unge

«Først må du forstå meg, så kan du hjelpe meg.»

ViMo inviterer til webinar 23. april kl 13-14 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

Webinaret vil fokusere på miljøtilrettelegging og innlæring av ferdigheter, og hvordan dette kan bli satt inn i en plan.

«Jeg begynner ikke på oppgaven du gav meg, og jeg gjør ikke det som du sier. Jeg spør deg ikke om hjelp til å få til det som er vanskelig, MEN jeg vil lære..»


«Jeg sitter kanskje inne i friminuttet, og jeg tar ingen initiativ mot andre, men jeg vil gjerne leke sammen med andre barn.»Hvordan kan vi forstå det som ligger bak det eleven gjør, eller ikke gjør? Hvordan kan vi løse sammen utfordringene som eleven står i?Det er gratis å delta og webinaret er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.


For spørsmål kan du ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo: e-post: oyvind.grimsgaard@vimo.no, tlf: 97672914.


ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. ViMo bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.


Du kan lese mer om ViMo her og registrere deg for en 30 dagersgratis prøveperiode: www.vimo.no

Siv Marie Øyjord jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna sosionom og har ein mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. I tillegg har ho ei vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2011, og har før det erfaring frå bustad og skule med barn og unge med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.Ingeborg Marie Halvorsen jobber som fagkonsulent, autisme i Habilitering for barn og unge (HABU), i Helse Fonna HF. Ho er utdanna vernepleiar, og har ein vidareutdanning i kognitiv åtferdsterapi for barn og unge. Ho har arbeida i Helse Fonna sidan 2001, og har før det arbeida som miljøterapeut og avdelingsleiar i ein bustad for unge mennesker med ASD. Ho er initiativtaker og fagleg ansvarleg for innhaldet i ViMo.


Kontakt oss:

post@vimo.no